Bądź indywidualistą w morzu przedsiębiorców - z formlive.pl

Przemysłowe filtry powietrza

Łucja Piotrowska 2019-04-12 0 komentarzy
Przemysłowe filtry powietrza

Przemysłowe filtry powietrza są urządzeniem, które w wielu sytuacjach jest niezastąpione, by możliwe było spełnienie wymogów unijnych w zakresie obowiązujących standardów emisji. Filtracja gazów ma miejsce we wszystkich procesach gospodarczych, w których powstają zapylone cząstkami stałymi gazy. Głównymi źródłami takich zanieczyszczeń są procesy spalania paliw, czyli węgla, odpadów albo biomasy. W technologii filtracji gazów najważniejsze jest oddzielenie cząstek stałych ze strug zapylonego powietrza. W najprostszych metodach wykorzystywać można w tym celu mechanikę gazów, natomiast w bardziej skomplikowanych filtrację na włókninach filtracyjnych. Oddzielone oczyszczone powietrze wydalane jest z powrotem do atmosfery, zaś pył, który został wyłapany, wykorzystywany jest przez inwestora. Niezależnie od zastosowanej metody, ze względu na bardzo duże doświadczenie pracowników, wykonanie tego zadania przez INSTAL - FILTER SA gwarantuje skuteczne oczyszczenie powietrza. 

Zastosowanie przemysłowych filtrów powietrza to nie tylko korzyści, ale też w wielu przypadkach konieczność. Odpowiednia filtracja powietrza w wielu krajach stanowi priorytet. Każda działalność przemysłowa aktualnie jest objęta przepisami unijnymi, które regulują ilość oraz wielkość emitowanych spalin. Wdrożenie odpowiedniego systemu filtracji przemysłowej jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zważywszy na coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Komisja Europejska wciąż stara się bowiem o ochronę środowiska poprzez zredukowanie zanieczyszczeń spowodowanych emisją: 

  • tlenku azotu, 
  • dwutlenku siarki. 

Skomentuj artykuł jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego...