Bądź indywidualistą w morzu przedsiębiorców - z formlive.pl

Które biuro tłumaczeń w Warszawie wybrać?

Emil Bąk 2021-08-30 0 komentarzy
Które biuro tłumaczeń w Warszawie wybrać?

Wybór firmy, która podejmie się realizacji zamówienia, powinna być podyktowana przede wszystkim rodzajem dokumentu, jaki należy przełożyć. Możliwość tłumaczenia pism jest określona przez przepisy prawa. Nie jest to zawód w pełni wolny, w którym realizacja zlecenia zależna jest wyłącznie od indywidualnych ustaleń stron na drodze rynkowych porozumień. Są typy dokumentów, z którymi pracować mogą wyłącznie fachowcy z państwowymi uprawnieniami i zdobytym tytułem translatora przysięgłego.

Dlatego przed złożeniem zamówienia, należy dobrze sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo dysponuje specjalistami, którzy mają kwalifikacje i pozwolenie na przekładanie konkretnych rodzajów pism.  Kodeks wymaga takich uprawnień w przypadku chęci przełożenia dokumentacji państwowej, urzędowej oraz sądowej. Są to zatem wszystkie teksty medyczne związane z historią choroby, papiery samochodowe, wnioski i decyzje administracyjne itp. Tego typu zlecenia chętnie zrealizuje agencja MTR, czyli renomowane i doświadczone biuro tłumaczeń w Warszawie.

W przypadku zwykłych treści wymogi prawne nie są tak restrykcyjne. Można zatem je powierzyć do przekładu każdemu, kto biegle włada językiem i ma wiedzę. Warto jednak dobrze wybrać fachowca. Nie wystarczy bowiem znajomość słówek i zasad gramatyki. Osoba, która podejmie się przełożenia artykułu, powinna bardzo dobrze rozumieć kulturę, znać konteksty obyczajowe, zwyczaje, posługiwać się mową potoczną i frazeologizmami, a także pewnymi skrótami myślowymi. Spełnianie tych kwalifikacji gwarantuje właściwe odczytanie intencji autora i prawidłową translację tekstu.

Skomentuj artykuł jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego...